1912 ANTHROPOSOFISCHE GESELLSCHAFT — Dutch

Theosophical Society
Esoteric School
Anthroposophy
Memphis-Misraim
Ordo Templi Orientis ?
Franz Hartmann
Theodor Reuss
Marie von Sivers

Rudolf Steiner Ordo Templi Orientis Memphis Misraim

Rudolf Steiner — Ordo Templi Orientis?

by Peter-R. KoenigNa de oprichting in 1875 van ‘The Theosophical Society’ door Helena Petrovna Blavatsky, Henry Steel Olcott, William Quan Judge en John Yarker splitst de vereniging zich in drie konkurrerende genootschappen. Deze opsplitsing ontstaat in 1891 na de dood van Blavatsky.

De Duitse afdeling met gravin Buockdorff neemt Rudolf Steiner (27/02/1861-30/03/1925) onder de arm als sekretaris van het Genootschap.

Rudolf Steiner is geboren op 27/2/1861. Zijn vader was ambtenaar. Rudolf bleek een uitstekende leerling te zijn aan het college van Wiener-Neustadt. In Wenen ging hij naar de hogere technische school waar hij een uitstekende wetenschappelijke opleiding genoot.

Rond het jaar 1879 leert hij de werken van Goethe kennen. In het jaar 1883 begint hij werken van Goethe te publiceren die men hem had toevertrouwd.

Vanaf 1890 is hij archivaris van het Goethe patrimonium. In 1891 wordt hij dokter in de Letterkunde.

In 1897 publiceert hij zijn eerste boek ‘Goethe en zijn conceptie van de Kosmos’. In deze periode leeft hij tot 1905 in Berlijn en begint met zijn eerste lezingen. Daar komt hij in contact met de Theosofie van Blavatsky en leert er Marie Sivers kennen.

In 1906 geeft hij talrijke lezingen te Parijs. Vanaf 1910 bouwt hij stap voor stap zijn eigen filosofie op die eigenlijk een kopie is van de Theosofische leerstellingen ontdaan van alle Oosterse mystiek en begrippen.

De officiële start van de Antroposofische Vereniging dateert van 2/2/1913. Vanaf 20/9/1913 is het hoofdcentrum gesitueerd te Dornach in de buurt van Bazel. Steiner bouwt daar zijn Goetheanum. In de periode van 1914-1918 is Steiner veelal te vinden te Dornach en te Berlijn.

Zijn ideeën worden echter niet door iedereen geapprecieerd en zijn Goetheanum wordt in 1922 in brand gestoken. Men vermoed kwaad opzet van de nakende Nazi-partij.


De AntroposofieIn de jaren 1900 — 1901 ontstaan er verschillende voordrachtsessies. In 1902 resulteert dit in een honderdtal leden van de Theosofische Vereniging.

In 1904 begint Steiner met zijn, wat hij noemt, ‘esoterische school’. Op 10/05/1904 zet hij Annie Besant in als Voorzitter van deze ‘esoterische school’ voor Duitsland en Oostenrijk.

Met de opbouw van zijn esoterische school wil Steiner een absolute continuïteit in het werk stellen. Hiervoor beroept hij zich op de traditie die reeds bestaat en weerspiegelt zich o.a. aan de Vrijmetselarij. Zo ontstaan in zijn esoterische school drie afdelingen : De esoterische school van de Theosofie, De Misraïm-Ritus en twaalf gevestigde scholen die niet bekend zijn.

Wanneer Steiner ‘Theodor Reuss’ heeft leren kennen is niet met precisie vast te stellen. Een ding is zeker dat ze meermaals contacten met elkaar hadden in deze periode. Carl Kellner leidde waarschijnlijk een van de twaalf opgerichte groepen van de ‘Hermetic Brotherhood of Light’ gesticht in 1895 in Boston, Chicago. Kellner heeft een van deze groepen overgebracht naar Europa.

Op 7/06/1905 is Carl Kellner Grootmeester met de graden 33° 90° 96° (33° graad in de Schotse Ritus van de Vrijmetselarij, 90° graad in de Ritus van Memphis en 96° graad in de Ritus van Misraïm.

Op 24/06/1905 geeft John Yarker (33° 90° 96°) Theodor Reuss 33° 96°, Franz Hartmann 33° 95° en Heinrich Klein 33° 95°. Dezelfde dag krijgt Paul Eberhardt een Charter van John Yarker en Theodor Reuss.

Op 24/11/1905 dienen zich Rudolf Steiner en Marie von Sivers aan om ingewijd te worden in de Memphis-Misraïm Ritus onder het Voorzitterschap van Theodor Reuss. De dag nadien schrijft Steiner aan Marie von Sivers : "Nun hast Du gestern selbst gesehen, wie wenig noch uebrig geblieben ist von den einstigen esoterischen Institutionen."

Op 30/11/1905 schrijft Steiner aan von Sivers :

Reuss ist kein Mensch, auf den irgendwie zu bauen waere … wir haben es mit "einem Rahmen", nicht mit mehr in der Wirklichheit zu tun. Augenblicklich steckt gar nichts hinter der Sache. Die okkulten Maechte haben sich ganz davon zurueckgezogen."


Op 2/01/1906 geeft Steiner zijn eerste voordracht in samenwerking met de Loge.

Op 3/01/1906 ondertekent Theodor Reuss een overeenkomst met Steiner die Steiner de graden 30° 67° en 89° oplevert.

Op 22/01/1906 wordt het O.T.O. (Ordo Templi Orientis) in Londen geïnstalleerd. Emile Adryiani en Paul Eberhardt zijn de verantwoordelijken.

In 1906 (maart) wordt Steiner ingewijd in de 33° en 95° graad. Steiner wordt verantwoordelijk voor de Loge ‘Mystica Aeterna’ te Berlijn. Marie von Sivers wordt Grootsecretaris.

Zowel Steiner als Reuss gebruiken het Vrijmetselaarsbegrip ‘Royal Arch’ en ‘Ritter vom Adler und Pelikan’. De ‘Mystica Aeterna’ is verdeeld in 5 graden : Leerling, Gezel, Meester, Royal Arch en Ritter vom Adler und Pelikan. De ‘Mystica Aeterna’ is geen Orde of organisatie in de traditionele zin van het woord. Het had enkel de bedoeling om zich te ordenen in navolging van de Traditionele Ordes.

In het jaar 1906 wordt eigenlijk voor de eerste keer het begrip O.T.O. gebruikt. Eerst in Groot-Brittannië en dan in Duitsland. De bekendheid van de Orde dateert pas vanaf 1912.

Op 15/08/1906 distantieert Steiner zich van Reuss. Steiner maakt duidelijk dat zijn rituelen niets gemeen hebben met de Memphis-Misraïm Ritus. Er bestaat een schrijven van Reuss aan Marie von Sivers waar Reuss zich beklaagt over het feit dat Steiner hem niet meer antwoord.

In 1907 maakt Steiner zich eveneens los van Annie Besant. Dit gebeurde na de dood van Henry Steel Scott op 17/02/1907.

Op 17 juni 1907 erkent Reuss, Steiner als een volwaardig leider 33° 90° 96° en stelt hem voor als ‘Obersten General Grossrates des Mizraïm-Ritus’ voor Duitsland.

In datzelfde jaar wordt de voorbereiding gemaakt om op het congres van 1908, dat door Papus wordt georganiseerd, Steiner in de groep te betrekken. De ‘Bund fuer Internationale Berbruederung’, zo heette het, omvatte de Gnostische- en Rozenkruisersorganisaties (‘Ordo Rosicruciana Antiqua’ van Krumm-Heller en AMORC van Spencer Lewis dat in 1912 zal worden opgericht).

Steiner blijft zwijgen en antwoordt niet op de voorstellen van Reuss.

Op 21/04/1912 wordt Aleister Crowley X° van het ‘Ordo Templi Orientis’ voor Groot-Brittannië en Ierland.

Op 1/06/1912 wordt officieel de Grootloge voor Groot-Brittannië en Ierland geïnstalleerd.

Op Kerstnacht 1912 verbreekt Rudolf Steiner de stilte. Hij richt het ‘Antroposofische Gesellschaft’ op. In een mum van tijd zijn er 2500 leden. Een duizendtal leden komen uit de Theosofische Vereniging zowel uit Europa als uit Amerika.
  1. English version: O.T.O. — Early Years and Development.
 2. Deutsche Version: Zur Geschichte des Ordo Templi Orientis.
 3. Versione italiano: Ordo Templi Orientis — I primi anni e la sua evoluzione.
 4. Traduction française: L’ancien O.T.O. et son évolution.
 5. Traduccion castellano: O.T.O. — Original y su Desarrollo.


  English: Rudolf Steiner: Not a member of the O.T.O.
  Deutsche Version: Rudolf Steiner: Niemals Mitglied irgendeines O.T.O.
  Traduction française: Rudolf Steiner : Jamais membre d'un quelconque O.T.O.
  Dutch version: Theodor Reuss en Rudolf Steiner.
  Traduse romana: Rudolf Steiner: Niciodata membru al vre-unui Ordo Templi Orientis.
  По русски: Рудольф Штайнер: никогда не был членом какого-нибудь Ordo Templi Orientis.

  Online facsimile documents regarding Theodor Reuss and Rudolf Steiner.
  Two letters from Theodor Reuss concerning Franz Hartmann / Rudolf Steiner.
  "Gestatten, Under-Cover Agent P.R. König" — Ein Interview für die FLENSBURGER HEFTE zum Thema "Feldzug gegen Rudolf Steiner".


  "Deserving Death": Hans F. Senkel. Memphis–Misraim in Hamburg.


  This article was a paper read for C.E.S.N.U.R. at the University of Turin in 1998.
Search Parareligion Website
To the other chapters of the English online version of "The O.T.O. Phenomenon" book

To the main page of Photographs and Documents


O.T.O. Phenomenon   navigation page   |    main page    |    mail
What's New on the O.T.O. Phenomenon site?

More about all this in: Andreas Huettl and Peter-R. Koenig: Satan — Jünger, Jäger und Justiz 

       Reuss' Memphis Misraim Emblem

one of Reuss' O.T.O. seals


Click here to go back to where you came from or use this Java Navigation Bar:

Content Carl Kellner Spermo-Gnostics The Early Years O.T.O. Rituals Ecclesia Gnostica Catholica Fraternitas Rosicruciana Antiqua Fraternitas Saturni Typhonian O.T.O. 'Caliphate' Pictures RealAudio and MP3 David Bowie Self Portrait Books on O.T.O. Deutsche Beiträge Charles Manson Illuminati