Dopis M. Bertiauxe
Dopis Michaela P. Bertiauxe Garymu M. Kelly/Martinovi1
Přeložila, poznámkami a doprovodnými texty opatřila Sr. F.F.L.


Úryvek z původního dopisu MB:
 
18, Mai, 1979
Birthday of Pope Jean-Paul II 
 
You're Full of Shit! Thelemic Bastards - Spawn of Aiwaz - Arse-hole Fucking Parasites! 
Our Purpose is to Exploit Every Avenue of Thelemic Opportunity in Order to Take Advantage of it - by ...iarous - deed, deceit, cunning + sheer diabolic Genius! 
    You think you know All About us don't you - you curse - Faced, 
Pock-marked Pick-Pocket!
 Odpověď M.P.B.:
    Drahý pane Kelly -
děkuji vám za váš dopis - ale jak jistě víte, v poslední době se nepovažujeme za typickou Thelemickou O.T.O. skupinu. Nevím, proč si každý myslí, že jsme to samé jako K. Grantovo O.T.O.

Franko-Haitské O.T.O. (F-H O.T.O.)3 je předCrowleyánské a pracuje se SYROVOU  energií!
Nejsme nějaký klub pro historiky nebo nostalgická kavárna, jak si někteří myslí, jsme mimo tyto kategorie - kvůli své ryzí síle a díky dobrým časům, jež zvu CHORONZONovými!4 

Smysl CHORONZONOVA KLUBU5 je zničit O.T.O. + vymýtit sodomickou mutaci z jeho členů!
Zde v Chicagu to funguje, protože každá žádost je určena k pádu - to je ta věc, které nemohou porozumět - povolená cesta není cestou žádostí.
Na počátku byli Russel a Culling významnými členy v CHORONZONOVĚ KLUBU, ale příliš usilovali o vedoucí pozice. Neuspěli a v roce 1931 přesídlili do Kalifornie. C.C., který byl založen v Chicagu, se stal jejich vlastním řádem, známým jako G.´.B.´.G.´. atd. Jejich C.´.C.´. přestal existovat - (Samozřejmě, že přežil!) - je to obšírné téma, pokud tě to zajímá, napiš a specifikuj své otázky.
Pochopitelně, C.´.C.´. je magickým společenstvím, ne žádnou "zkrácenou" metodou a nezabývá se sračkami kolem O.T.O., včetně Franko-Haitského, které je nám nejbližší.
Franko-Haitské O.T.O. je zaměřeno na černochy a osoby francouzského původu. Je to předCrowleyánské O.T.O., odlišné od K. Granta a McMurtyho. Nezajímám se o to, co K. Grant dělá, naše společnost působí ve spolupráci s anglickou větví CHORONZONOVA KLUBU, který je O.´.O.´.O.´. a tito mají svou "Anglo-Gnostickou Církev". Spatřuji Grantovy lidi jako zásadně neuspokojivé + velmi nevyhovující našemu přístupu k oblasti magie -Magick?-.
Tyto O.T.O. skupiny jsou podobné církvi a užívají příliš mnoho náboženských termínů jako "Supershakti", "bohyně", "Maat", atd. Ve skutečnosti patří k déle trvajícímu a přerušovaně působícímu hnutí romantiků, a proto jsou do značné míry odtrženi od reality. My jsme na rozdíl od nich "vědci", ne nějací poetičtí sráči!
Nynější LCN směřuje k C.´.C.´.a studijní O.T.O. skupiny se touto cestou dostávají ke mně. Je to naprosto magické a zahrnující jak Voudoo6, tak Enochian, což je soudobé a velice praktické. Chceš-li vědět víc - ptej se v dalším dopise.
Ke Tvé odezvě - Jsem rád, že nejsi typický Thelemický Naivka, "dítě ztracené v lese".
Napiš a uved nějaké další dotazy. Dostávám se ke konci (dopisu, pozn. překl.), Ty dostaň pár lidí na počátek.

V současnosti se C.´.C.´. zabývá těmito tématy:
 

1) Cestování v čase - minulost, přítomnost + průzkum budoucnosti
2) Sexuální magie a příznaky strachu
3) Průzkumy živlů + práce se skutečně hlubinnými energiemi
4) útoky na kohokoliv, kdo se dostane příliš blízko
5) magicko matematické formulace ke zničení našich nepřátel!
6) tajné metody jak kontrolovat svět Kvantové mechaniky via fellatio
7) získat více energie mimo náš XVI* systém
8) utvořit přátelství s podobnými lidmi, jako jsme sami, z jiných zemí
9) jíst a pít
10) " fuckin+suckin"
11) organizovat gnostické systémy nebo klifotický průzkum
 
 
V bratrské lásce
Frater Kliphomynion XVI*
(Michael Bertiaux)

1. M. P. Bertiaux je knězem/Hunganem kultu Voodoo (viz pozn. č. 6). Kelly/Martin je v současnosti uváděn jako jeden z největších Novoaeonských nadšenců. Zpět k textu

2. T.O.T.O., Typhonian O.T.O.  Zpět k textu

3. V současnosti O.T.O.A. /O.T.O. Antiqua.Zpět k textu

4. Choronzon – Strážce a dveřník Abbyssu, nazývaný též „Vládcem Chaosu“, 333 /Noznoroch/. Crowley o něm hovoří jako o „první a nejzazší mezi zla“. Je solárním démonem Abbysu, schopným pojmout jakýkoliv tvar. Choronzonova sentence otevírající brány Pekel zní: „Zazas, zazas, nasatanada, zazas.“  Grant jej identifikuje s Chozarem, „prasečím bohem“, jež byl podle Blavatské bohem mágů Atlantidy.Zpět k textu

5. Choronzon Club je pak v dalším textu zkracován na C.C. a C.´.C.´. Zpět k textu

6. Voudoo, též Voudoun = Voodoo. Je odvozeninou ze jména Dahomeánského boha Oduna, Odudua, (Tov-Oduna), (tabulka mytologických korespondencí je uvedena na konci článku). Voodoo pochází ze západní Afriky a tento původní kult označujeme jako Dahomeánský. Později bylo Voodoo přeneseno na Haiti a do karibské oblasti. Zde se jedná o Yorubanskou odnož kultu, která narozdíl od Dahomeánské nepoužívá jako magických sil božstva pantheonu, nýbrž pracuje s energií (převážně sexuální). Právě touto esoterickou odnoží se zabývá M.P. Bertiaux. Ústředním motivem těchto praktik je „La Couleuvre Noire“ – Černý Had (viz ilustrace), jehož podstatou je schopnost transcendence na druhou stranu a do hlubších úrovní kabbalického stromu života. Případní zájemci mohou naleznout další podrobnosti v Bertiauxově knize „Voudoun Gnostic Workbook“.
  Zpět k textu
This translation is taken with permission from The Esoterical Company CyberTempli — Free Magickal Zone

Back to main page on the O.T.O. Phenomenon    |    mailSearch Parareligion Website  The Threepenny Gnostic Opera with charters of e.g. Manuel Cabrera Lamparter, William W. Webb et. al.
  History of the Gnostic Churches related to the O.T.O. and O.T.O.A.
  Ken Ward
  The Italian O.T.O. never hade more than 12 members
  Technicians of the Sacred
  Der O.T.O.A.-Reader contains a lot of further picture material
  The Gnostic Lineages of the O.T.O.A. and related organisations and Churches
  "Ljuben je zakon" or "ljubav pod voljom"? O.T.O. and O.T.O.A. in former "Yugoslavia"
  Anti 'Caliphate' hunt in Serbian Papers
  O.T.O. groups and O.T.O.A. in Italy
  The History of the XI° and the Choronzon Club
  A letter of Michael P. Bertiaux to Gary M. Kelly / Martin
  My O.T.O.A. 1987-1991
  How William Breeze lost an Apostolic Succession
  The Typhonian O.T.O., with material from Maggie Ingalls on the Ma'at-Continuum


 

       
Click here to go back to where you came from or use this Java Navigation Bar:

Memphis Misraim Carl Kellner Spermo-Gnostics The Early Years O.T.O. Rituals Ecclesia Gnostica Catholica Fraternitas Rosicruciana Antiqua Fraternitas Saturni Typhonian O.T.O. 'Caliphate' Pictures RealAudio and MP3 David Bowie Self Portrait Books on O.T.O. Deutsche Beiträge Charles Manson Illuminati