SATURNSKÁ GNÓZE: FRATERNITAS SATURNI
  SATURNSKÁ GNÓZE
  SKUTEČNÍ FRATERNITAS SATURNI

  Barbara Weissová, Ottmar Domainko a Peter-R. Koenig
"Jak inkarnovat Egregora? Homunkulizujte ho!"

"Stvoření homunkula Crowley popisuje v termínech tajného rituálu pro členy IX. stupně O. T. O. . Tato metoda začíná předpokladem, že se lidské ego inkarnuje ve třetím měsíci těhotenství. Jedna klasická metoda zahrnuje vyjmutí oplozeného vajíčka a pokračování těhotenství mimoděložně. Crowleyho další charakteristika je v detailech nejasná, vyjádřená pomocí několika málo alchymických výrazů.
Moderní magická metoda je zcela odlišná. Crowley doporučuje vybrat takového ženského magického partnera, jehož horoskop souhlasí s přirozeností požadovaného homunkula. Magik a jeho parnerka "souloží až do okamžiku" dokud není dosaženo oplodnění. Potom se žena odebere na opuštěné místo, kde jsou pronášena příslušná zaklínání (například: "Banishing formulae" sefirotického "Stromu Života") 5 - až 7- krát denně. Žena je "neustále vzdělávána texty, knihami a obrazy vhodné přirozenosti jsoucna evokovaného ducha" - metoda Liber Astarte (bhakti jóga). Porod je vyvolán jakýmkoliv prostředkem tak, aby bylo dítě zrozeno v patřičném astrologickém znamení, poté je bezprostředně zasvěceno, očištěno a požehnáno ve jménu inkarnovaného ducha."
James M. Martin, z "Abrasaxu", Texas 1993.

Ovšem když Jack Parsons spolu s Ronem Hubbardem započali práci na stvoření takzvaného Měsičního Dítěte (stejně ve shodě s Crowleym nazvané Moonchild ), Crowley reagoval ostře.
Připraven dvěmi sestrami o dědice se Parsons rozhodl ukončit své styky s lidskými ženami a namísto toho se rozhodl vyvolat elementála v ženské podobě, který by sloužil jeho sexuálním a rituálním záměrům. Použil síly Elementální tabulky enochiánských vzývání, která vypracoval Dr. John Dee v Anglii, za vlády královny Alžběty I.
Dle tohoto postupu je nutno jméno elementála, který bude vzýván, vepsat do Pyramidy a vyslovit příslušné Enochiánské vzývání. Elementál reaguje okamžitě a to do té doby, dokud není přání vyplněno a úplně inkarnováno do lidské podoby. Muž užije svého erektizovaného penisu jako zdroje energie a jeho símě je použito jako substance, ze které elementál povstane ve viditelném těle.
Parsons prováděl evokace v průběhu roku 1946, a to po celých jedenáct nocí, během kterých Marjorie Cameronová dosáhla poddajnosti a poslušnosti, tak jak bylo elementály zaslíbeno.
Crowley reagoval ostře, protože - podle něj - se nesmí adept odvrátit od lásky k Nekonečnu k lásce k Inferiorní.
Parsons svůj život skončil roku 1952 v laborarořích "CalTech", když překapával rtuť z plné nádoby do prázdné a byl zabit následnou explozí.

LIDÉ Z KAMENE

Velmi zajímavou (a možná jedinou skutečnou) magickou organizací vůbec jsou FRATERNITAS SATURNI (FS). Theodor Reuss, předpokládaný následovník po Carlu Kellnerovi, měl německou pobočku O. T. O. , vedenou držitelem X. stupně Heindrichem Tränkerem, zvanou Pansofia. Právě z této organizace vznikli FS, přibližně v období 1926 -1928. Členem řádu byl i Albin Grau, tvůrce vizuálních efektů filmu "Nosferatu".Magický systém Saturnského řádu je přísně řazen do struktury stupňů. Po druhé světové válce byl systém rozšířen od 10. stupně do 33. stupně (jenž si zachovaly strukturu Svobodných Zednářů), ale jen 10 stupňů bylo magicky aktivních a nezbytně nutných: 8. a 10. stupeň (nashromáždění síly a projekce Egregora), 9. - (ženská sexuální magie, Luna, Ješod), 18. - (mužská sexuální magie), pak následoval 19. , 20. , 25. , 31. , 33. stupeň. Struktura byla vymyšlena proto, aby byly zastaveny Tränkerovy soudní žaloby na FS. Všechny ostatní stupně jsou jen placebo. 18. a 33. stupeň byl důležitý pro existenci FS, ale jen 18. stupeň (sexuální magie) mohl být - a stále být může - praktikován mimo řád profánní veřejností.
Velmi nápadným rysem saturnského řádu je jeho Egregor.

TY JSI MUJ STOŘITEL, ALE JÁ JSEM TVUJ PÁN.

33. stupeň je nazýván GOTOS: Gradus OTO Saturni, který je identický s úřadem O. H. O. (Outer Head Of O. T. O. tj. Vnější Hlava O. T. O. pozn. překl. ) v O. T. O..
I. H. O. (Inner Head Of O. T. O. tj. Vnitřní Hlava O. T. O. ) je ve FS způsob spojení s Tajným vůdcem, nebo také s Vnější Hlavou Řádu. Jinými slovy: na rozdíl od OTO je IHO ústy OHO. FS uctívají svého Egregora jako bustu, jehož obraz byl zjeven jedné z členek řádu. Právě Egregor OTO je obvykle identifikován s Bafometem (kterého někteří identifikují s Aiwazem, ale stejně tak viděl H.J. Metzger "Stélu Zjevení" jako Egegora OTO). Crowley však podle všech náznaků nikdy nepřijal Bafometa jako inkarnovanou bytost (člověka). Egregor FS se jmenuje GOTOS UTUIT (tj. OTO - IT), jehož socha je pravidelně trápena elixírem jedinečného druhu.
24. stupeň FS spočívá tajně na výuce skutečné přirozenosti Bestie. Tím jménem by mohlo být "Gregor" právě proto, že jeho číslo je 666.
Proč Gregor ? Nyní prozkoumejme osobu zakladatele FS, Eugena Grosche, který sebe pokládal za Velkou Bestii a Egregora FS, inkarnovaného v ten okamžik do jednoho těla, a to tehdy, když Grosche dosáhl 33. stupeň (tj. na velikonoce 1960). Tehdy se GOTOS stal G. O. T. O. S.-em. Podobně Crowley, nazývaný Bafomet, když dosáhl 11. stupně OTO. To je tajemství jak OTO, tak i FS: Tyto řády existují jen z pozornosti jeho zakladatelů nebo ze síly osob pověřených úřadem OHO (IHO v případě hlavy FS). Protože Eugen Grosche (stejně jako Crowley) měl - přísně vzato - malou zkušenost se ženami, nemohl si uvědomit dualitu duše ve svém těle. Proto si vynutil stvořit GOTOSe v takovém charakteru, aby dosáhl oboupohlavnosti (alespoň po své smrti). Jestliže by GOTOS mohl být muž, potom cyklus 11. stupně Lucifer-Noctifer by mohl být uzavřen. Jedině Crowley vysával své "fanoušky" přímo (tj. v turecké lázni).

Plánoval Grosche mít svou dceru jakožto Měsiční Dítě? Její jméno nám hodně připomene novelu "Alraune" H. H. Ewerse (z roku 1911): odejmout sperma čerstvě oběšeného muže a "zasadit" je do prostitutky. Voilá! První to pověstné dítě. Takto se můžeme domnívat, že Grosche byl velmi inspirován lascivní příchutí Ewersovy knihy, jak je patrno při čtení předcházející novely "Exorial".

Vskutku, jakákoli úvaha o rozdílu mezi Gotosem a G. O. T. O. S.-em jako dvou rozdílných bytostech je zavádějící. Skutečná magická formule, ke které je Egregor je zmocněn, je sát energii všech členů (FS). Proto jediné zaměření Saturnského Řádu je: Sytit vampíra.
Je to thelémické ? Grosche napsal: "Bratři FS nejsou Thelémité." ("Blätter für angewandte okkulte Lebenkunst" č. 93, str. 2). Vrchol Satunské gnóze leží za Thelémou.

Stavěli FS sami sebe do návaznosti s Templáři? Přesně po 643 letech po upálení Jacoba Burgunse Molensise byla 18. března 1957 zřízena Hlavní Lóže FS. Každý 18. březen byl Molensis evokován "In Nomine Demiurgi Saturni" (nařízení č. 8, datováno 31. ledna 1958). Roněž Grosche uváděl své datum narození 11. března 1888, jež nám může znovu připomínat Molesise, jenž se narodil 11. března 1314.

Kenneth Grant, který si dopisoval s E. Groschem od roku 1950 - 1955, vytvořil kult "LAM" (stejný jaký má OTOA - Ordo Templi Orientis Antiqua - ve Španělsku). "LAM", forma příbuzná s Aiwazem, odhaluje svou "tvář lva" v tranzech magickým médiím, které přináší zprávu o tom, že před nedávnem byla busta "LAM" oživena spermatem.

GOTOS ŠEPTAJÍCÍ POZNÁNÍ RUN

Termín "Gotos" můžeme nalézt mezi Ariosofisty (viz Rudolf J. Mund, "Hitlerův Rasputin", Vídeň 1982). "Got" znamená, psáno runami, got (tj. bůh). Jedná se o jeden z nejstarších ario-germánských slovních kořenů. Společný kmen tohoto slova, jak již bylo řečeno (runami), je "goto". Způsob jak vyslovit runu "O" není jen s použitím samohlásky "u" nebo "o", ale rovněž i se samohláskou "a". Výraz "gots" je zdrobnělina slova "got". V běžné staroněmčině ke zdrobnělinám byla přidávána přípona "- zio". A výslovnost potom byla "gots" nebo "gotos". V Rakousku je stále běžná fráze "IN GOTS NOM" tj. "IN THE NAME OF GOD". Tato zdrobnělá forma svědčí o velmi hlubokém vztahu mezi člověkem a "got-em" nebo "goto-em" (jež je tím samým), právě tak "got" je mladší a kratší podobou "goto" nebo "ghuta" (záleží na nářečí). Je možné, že indo-germánský verbální základ "ghau" se ovšem stal slovem "ghutto". To znamená, že sloveso se stalo podstatným jménem, neboť význam slova "ghau" je "invokovat", proto tvar "gotos" v podstatě naznačuje sloveso "invokován".
Nyní je snadné odhadnout, že "gotos" je jen technický termín pro invokaci kterékoli bytosti, např. Bafometa!
Pro staré Germány byla idea boha pojmenovaným jsoucnem: druh prvotní síly působící na vše, bytost bez definitivního tvaru. Nesmíme to míchat s Wotanem nebo Odinem, který je přesně formulován. "Got" korensponduje s indickým "Átmanem", z jehož pohledu jsou bohové smrtelné bytosti.

BUĎ POŽEHNÁN TÍMTO BOŽÍM SPERMATEM

OHO, egregor GOTOS, zahrnut třikrát: v krvi, spermatu a v démoniu Pluta. Požadovaná kvalita zahrnutých elementů by měla mít plutonský ůčinek. Otázka skutečných jmen a symbolů démonia Pluta zůstává neznámá do tohoto dne. Je zřejmé, že nikdo nebyl schopen invokovat démonium Pluta. Dokonce i "staří" FS (které samozřejmě mohl znát i František Bardon) vypracovali simulace plánu plutonského démonia evokací:
1) vnější sféry tj. saturnské démonium (kterým je Zazel) a
2) vnitřní sféry tj. marsické démonium (Bartzabel). Proto: není nic nového za (černým) sluncem, i za Plutem.

Energetický rys současného GOTOSe je:
 1. Saturnské démonium navenek
 2. Marsické démonium uvnitř
 3. Lunární démonium kvůli projevení (Luna skrývá sexuální "zasvěcení")

Proto velikonoce jsou nejvíce preferovaný čas v roce pro zrození. Velikonoce rovněž korenspondují s Ostarou, Bohyní způsobující pohlavní lásku, růst a pod., jíž bylo hojně obětována krev a lidské oběti. Prakticky můžeme říct, že tyto tři démonia jsou pouze dvě: jestliže plutonské démonium je z vnější strany saturnské přirozenosti a uvnitř přirozenosti marsické. Démonium Luny je potřebné jen pro manifestaci (projevení). "Velký Saturnský Rituál" se ujímá vlády v čase, kdy solární démonium je nejsilnější, právě tehdy "Missa Soli" vládne sférám (v Saturnském Řádu), když je lunární démonium nejsilnější. Busta GOTOSe je umístněna na západní straně, jež tak zakrývá ztemnění světla.
Za povšimnutí stojí jak "evokační symboly Luciferské hierarchie" (napsáno velmistrem FS), tak i všechny materiály týkající se 18. stupně (FS), kde jsou uctívači Saturna zahrnuti množstvím síly a mocným vířením.

KOLIK GOTOSU SE MUŽE STÁT G. O. T. O. S.-y?

Prvním Gotosem byl Eugen Grosche, zasvěcen na velikonoce 1960. Pod jeho vedením byli iniciováni jen dva členové do 18. stupně (přesná kopie listin je ve dvou knihách "In Nomine Demiurgi Saturni", Mnichov 1998). První z nich byl Walter Engler v Německu (kromě toho držitel 10. stupně a další IHO). Druhým byl Carl Welder/Giovanni, který byl po smrti E. Grosche, 17. dubna 1965 zasvěcen do 33. stupně velmistryní Margaretou Berndt/Roxane, která posléze brzy zemřela. Je tedy jasné, že úřad velmistra byl a je stále druhotnou přirozeností Saturnského Řádu.
Toto se stalo definitivně jasným, když se Walter Jantschik - zasvěcen pouze do 8. stupně (FS) - stal velmistrem v roce 1968. Druhým zasvěcencem 33. stupně po E. Groschovi byl Gionanni. Po jeho smrti (tj. posmrti Eugena Grosche) byl vytvořen tento trojlístek, který ale jako pouhá maska kryl fakt, že tím hlavním (vůdcem) je Giovanni. V souhlasu s řádovým pravidlem, datováno 13. dubna 1963, může být 28. až 33. stupeň přijmut jen jedním člověkem daného stupně (který byl předán Groschem, Berndtovou, Welderem, Englerem atd. ). K čemu vlastně došlo? Goivanni velmi brzy zasvětil další členy do 18. a 33. stupně: Guido Woltera/Daniela, třetího držitele 33. stupně a 4. března 1989 byl korunován čtvrtý Gotos.

ORDO SATURNI

Koncem roku 1970 Dieter Hiekaus/Set-Horus založil Ordo Saturni spolu se starými členy FS. Gotos-Giovanni - měl působit jako ochránce. Teprve od té doby počali vysocí členové FS přestupovat do OS. Když byl přidělen titul Gotose D. Hiekausovi v roce 1989, stalo se magicky nutné pro všechny žijící členy 18. stupně poskytnout mu své síly (tajné slovo 18. stupně je Bafomet). Jediným přijatelným byl pouze Švýcar Emil Furrer/Domani, Walter Englert, ale alespoň dva další členové nakonec odpadli. Jedním z těchto odpadlíků byl Daniel (18. a 33. stupeň), kolem něhož se vedly pomluvy, že žije od začátku 70. let v ústavu pro duševně choré. Stále (prý) tam pobývá (datováno 1998).
Protože si originál busty GOTOSe odnesl Daniel, používá OS několik napodobenin. Pouze některé insignie Gotose byly v roce 1992 odevzdány Dieteru Hiekausovi, ačkoli na "Hůl Velekněze" se stále práší v archívech "starých" FS. (Přední část této vzácnosti si můžete dopřát vidět na fotografii v knize "Materialen zum OTO", Mnichov 1994).
Ordo Saturni je oficiálně registrován v Brémách, ale o členství je možné požádat u "Esoterical Study Society" v Bersenbruk, což činní OS bez prostředků, protože členové nejsou vázáni na to kolik peněz musí poslat. Uvnitř OS existuje další tajný řád, kterým je Order Of Set. Nemáme tu místo, abychom prodiskutovávali vztah mezi Saturnem, Setem, Šejtanem a Satanem. Postačíme si s citátem Groschova výkladu G. N. O. S. I. S.: "Gnostici Noscuntur Omen Scientiam In Satana" (Satanische Magie, Wolfenbuettel 1926, strana 35).

DÍTĚ NOSFERATUS

Následkem fyzické smrti E. Grosche GOTOS zůstal bez pána. Několik členů OS nám sdělilo detaily saturnské sexuální magie a plán inkarnovat GOTOSe/Eugena Grosche/Bestii do těla lidského dítěte, a to podle astrologic-kých výpočtů a skrze kombinaci 9. stupně - s aktem 11. stupně. Tak by měla být realizována přísaha Groscheho vnitřního kruhu před jeho smrtí.
OS a Pentalpha-Circle (18. stupeň) pokračují v sexuálněmagické práci starých FS (Pentalpha No 2, Bersenbruk, asi 1982).
Toto je jejich pojetí starého koloběhu: Gotos na velikonoce dosazený na trůn v roce 1960, plus 33 roků a jeden cyklus Saturna po smrti E. Grosche (tj. od 5. ledna 1964) - to se rovná roku 1993.
Ve vzniklém mezičase přijímají GOTOSovi předchůdci energii jako Gotos. Vzniká otázka, zda by mohl být GOTOS Junior v "Nebeském Chrámu Saturnově" šťastný? (Nový domov Heikause, zaplacený z členských poplatků.) Je jisté, zda jeho rodiče nebudou HIV - pozitivní? Kdo může, z právního hlediska, být dárcem semene nebo magickým otcem?
Homunkulova potřeba energie pokládá další otázku. Minulost i současnost zaznamenaly enormní ztráty členů (od roku 1960). Nebudou stávající členové pracovat hůře a hůře?
Situace se ještě více zkomplikovala, když členové takzvaného "Kalifátu" (americký O.T.O., založený 1977) vstoupili do Ordo Saturni, propagujíc banální solárně-falické ideály.© P.-R. König, 1993/2017.
Peter-Robert König se narodil v Curychu a tamtéž studoval na universitě psychologii a etnologii.
Překlad: CyberTempli, 2001.

English version: The Real Fraternitas Saturni
Versiune romana: SATURN GNOSIS: Adevaratul Fraternitas Saturni

This article was also a speech delivered for C.E.S.N.U.R. at the London School of Economics in 1993.
České překlady

Spermatophagy

 • Spermo–Gnostics
 • The Secrets.
 • The Correct Gnosticism: The ascetic roots of Gnosticism.
 • Smoke gets in your Aiwass, I and II.
 • Nosferatu's Baby.
 • Heinrich Tranker Baphomet Rosycross Regarding Aleister Crowley's antidemocratic, racist and misanthropic writings, followers point out: "The reason [...] aspects of Thelema are omitted [in public discussion] indicates the actual problem with presenting Thelema as a religion and attempting to get Thelema sanctioned by the government or approved by the public: Thelema is ultimately in contrast to and transgressive of normative society. Thelema rejects the morals and values of normative society and acts to transgress and violate these norms. From the inclusion of intoxicants in ritual, to the positive view of sexuality, which frequently is seen as promoting promiscuity, to the pro–authoritarian and Nietzschian aspects of Thelema, normative society has much to reject in Thelema and conversely, Thelema encourages its adherents to reject most aspects of normative society.". "Journal of Thelemic Studies", 1;2, 2008, page 40. See The Templar's Reich.  Discussions on the Nature of the O.T.O. Phenomenon

 • Ecstatic Creation of Culture
   Deutsche Version: Ekstatische Erzeugung von Kultur [overdubbed version] — Die kommerzielle Plünderung der okkulten Leitfossilien. Version 2011.
   Tradução portuguesa: Criação Extática de Cultura.
 • The McDonaldisation of Occulture
   Deutsche Version: Die McDonaldisation der Okkultur — Das Internet im Spannungsfeld potentieller Schöpfung. Version 2011.
   По русски: Макдональдизация оккультуры.
 • Halo of Flies
 • Use of the Internet
 • Playgame of an O.T.O.-Fatamorgana: Statistics, Censorship, Name Dropping
   Traduction française: Jeu de rôle d'une O.T.O.-Fatamorgana.
   Traduzione italiana: La versione play-game di un O.T.O.-Fatamorgana
 • Gaps in the Script of Esotericism: Hypocrisy and Hypercrisis
 • Fetish, Self-Induction, Stigma and Rôleplay
   Traduction française: Fétiche, auto-induction, stigmatisation et jeu de rôle.
   Traduzione italiana: Il feticcio, l’auto-induzione, lo stigma, il gioco di ruolo.
   Tlumaczenie polskie: Fetysz. Rytualy. Resocjalizacja: Tozsamosc przez stygmat. Autoindukowana schizofrenia. Odgrywanie ról.
   По русски: Фетиш, самоиндукция, стигма и ролевая игра.
 • The Creative Power.
   Traduction française: Le pouvoir créateur.
   Traduse in romana: Putera Creatoare.
   По русски: Творческая Сила.
 • Saturn-Gnosis
 • Saturn's Art of Living and Loving
 • Sexmagic and the Fraternitas Saturni
 • Albin Grau Pacitius Fraternitas Saturni Saturn-Gnosis Nosferatu Pansophia
  Texte zum Thema GOTOS-Büste

  Die GOTOS-Büste. Winke, Anregungen und Ratschläge für die Brüder und Schwestern der Loge Fraternitas Saturni
  Walter Jantschik: Die GOTOS-Belebung Walter Jantschik: Blut, Sex und der GOTOS

  De destillatione "suci mulieris" ad servandam valetudinem magi

  In Nomine Demiurgi Nosferati:  History and protagonists Too Hot To Handle: a comparison of the sexmagick of the Fraternitas Saturni with the O.T.O.-groups Saturn-Gnosis: a portrait of the real Fraternitas Saturni Saturn's Art of Living and Loving  Search Parareligion Website
  In Nomine Demiurgi Saturni (facsimiles in two volumes)    |    To the main page about the Fraternitas Saturni

  O.T.O. Phenomenon   navigation page   |    main page    |    Aura of the O.T.O. Phenomenon    |    mail
  What's New on the O.T.O. Phenomenon site?  Click here to go back to where you came from or use this Java Navigation Bar:

  Content Carl Kellner Spermo-Gnostics The Early Years O.T.O. Rituals Ecclesia Gnostica Catholica Fraternitas Rosicruciana Antiqua Fraternitas Saturni Typhonian O.T.O. 'Caliphate' Pictures RealAudio and MP3 David Bowie Self Portrait Books on O.T.O. Deutsche Beiträge Charles Manson Illuminati