Ordo Templi Orientis: Asketictí a Libertinstí Gnostikové

Ordo Templi Orientis
Asketictí a Libertinstí Gnostikové

Carl Kellner
Theodor Reuss
Aleister Crowley



Peter-R. Koenig




                                  Sorry, your browser doesn't support Java(tm).



Jednoho dne se universum rozpadlo na kousky - at' uz to zpusobil zensky aspekt Stvoritele nebo nejaká prechodná jsoucnost mezi bozskym a profánním.
Ti, kdoz jsou s tímto svetem i v nem, kdoz se tesí dobrému zdraví a zakusili lásky i uspokojení v oborech, které uprednostnují, nemají - jak se zdá - zapotrebí gnosticismu lécícího universum, ktery - jak vérím - je nábozenskou pomuckou, kterak nést udel nesnesitelneho zivota.

Mág a gnostik zijí najednou ve dvou ruznych svetech. Jenze zatímco mág se snazí onoho sveta nad sebou vyuzít, aby mel moc nad svetem vezdejsím, gnostik hledá bozskou skutecnost, království, které se nachází zde na tomto svete, ktery je pouze jakymsi druhem stínového sveta. Ale jak mág, tak i gnostik cítí, ze sexualita muze byt klícem nebo dvermi do jinych svetu; lisí se vsak asketickou nebo libertinskou/smyslovou orientací. O tom se chci zmínit. Uvedu souhrn gnostickych tradic, ale ne co se tyce literatury, ani obecne srovnáváním jejich kosmologie a ani jejich historií; obrátím se k moderním dobám, v nichz moderní gnostikovié pravdepodobne vidí oba svety rejálneji nez starovecí gnostikové.

Spása

Zivot ve svete, ktery je subjektivne pocit'ován a zakousen jako "prohnilé místo" (gnostick< pojem), volá po spáse. Místem, kde tato spása zacíná, je hmotné telo. Vystupuje do vyssích úrovní (napr. emocionální a intelektuální úrovne), dokud nedosáhne bozského místa v Plérómatu. To jest ta pretékající plnost. Toto Pléróma, at' uz je v cloveku nebo nekde ve vnejsím prostoru, je gnostickym protikladem tohoto "prohnilého" pozemského místa. K tomu, jak opustit toto prohnilé místo, lze vytycit dvé cesty: premoci ho nebo se ho vystríhat (asketicky koncept); nebo jej rozpustit tím, ze zijeme az do úplného konce (smysiová cesta). Na vyssí úrovní je tomu naopak. Smyslová cesta vede k homeopatickému asketismu: a to tak, ze oslabujeme zlo, kdyz se mu s potesením oddáváme jakozto nutnosti. Sensualistictí gnostikové vítají hrích s otevrenou nárucí, aby zakusili zkazenost tohoto sveta a aby jako fénix povstali z popela. Sexuální orgie jsou vypotkem bozského Pneuma ci Logu, ktery vystupuje k Plérómatu. Asketická cesta reaguje alopaticky (To znamená, lécí nemoc podáváním prostredku vyvolávajících opacny úcínek. - San.): proti jedu existence podává jako lék nevedomost teia.

Koncept "homeopatie", pojem, ktery jsem pouzil vyse, je prekvapive casto pouzíván jako metoda asketického zpusobu gnostického zivota. A homeopatie má prekvapive mnoho spolecného se samotnym gnosticismem.
Homeopatie a gnosticismus povazují hmotnou úroven pro cloveka za nejdulezitejeí Oba koncepty se snazí vrátit cloveka nebo lidstvo do primitivního cí archaického stavu zdraví nebo spásy. Tento stav se manifestuje na nejvyssí spirituální cí bozské úrovni. Jak homeopatie, tak i gnosticismus ucí, ze lécení anebo spása putuje z horního k dolnímu a zvnitrku navenek (coz nám pripomíná Smaragdovou desku Herma Trismegista v podání rosikruciánú a svobodnych zednáru). Ale zatímco gnosticismus nabízí spásu anebo zdraví bud'jako "maximem k optimu" nebo "minimem k optimu", homeopatie se drzí prostrední cesty rovnováhy.
Ústrední bod asketickych a sensualistickych gnostiku spocívá v jejich konceptu spermatu.
Je to práve sperma, které obsahuje Svaty Logos, jenz, je-li v cloveku, má byt priveden zprt do Plérématu. Tim jsou postulovány dve otázky: 1. Muze dojít zena spásy? - z. Co máme se spermatem ucinit?

Misogynové

Mozná proto, ze nenasytnost zenského aspektu kreativního jsoucna má na svedomí pád do profánního, je povinností muze vrátit universu jeho úplnost a integrálnost. Na hmotné úrovní je zena stizena trestem v podobe velké rány mezi nohama. Tato rána naznacuje místo, kde byl primitivní clovék kdysi spojen se svym zenskym aspektem: dokonaly androgyn, nyní vpuli roztrzeny. Nyní je na muzi, aby zakousel chtíc, ktery rozcísl universum. Zena musí trpet. Jedine muzovo sperma je nositelem Svatého Logu. Zeny nemají prostatu, a proto nejsou pro muzovu spásu absolutne nutné, dokud ten nedosáhne androgynství. Najde-li pro zenu nejaké "pouzití", pak jenom jako kanál k vyssím bozskym entitám. Mozná, ze vidí nejaké vyuzití pro menstruacní krev? Je-li orientován krest'ansky (ríkejme mu libertinskg gnostik), muze pouzít její krev jako "krev Páne" a konzumovat ji jakozto "nábozenskou krmi". Vidí-li svét jako skutecné spatné místo, vyhne se tomu mít deti a zvírecky pojídat maso (a tak tu máme vegetariány). Asketik se bude bránit tomu mit ejakulace, a to dokonce i se svou manzelkou, ale nasméruje svojí sexualní energii prostrednictvím jógickych cvicení do své hlavy (kde, jak predpokládá, se nachází nejkratsí a prímé premostení k bozskému). Aby dosáhl androgynství, vniká do své zeny (a vyhybá se orgasmu), aby i ona mela neco z jeho stestí.
Vsechna gnostická hnuti, at' uz ve staroveku nebo v dobách modernich, priznávají spásu pouze muzi: zena se musí stát muzem, aby mohla vstoupit do království nebeského. Asketictí gnostikové se vyhybají ejakulaci a dovolují zene, aby se spojila s jeho úzasnou schopností "produkovat" Logos; libertinstí gnostikové vyuzívají vsech zenskych daru k tomu, aby vypotili Pneuma.
Nuze. Obe polozené otázky nelze oddelovat. Jedine muzské sperma dokáze zprostredkovat spásu a zena se musí stát muzem, aby dosáhla spásy.
Známe dnes néjaké spermognostiky? Uz od pocátku tohoto století se formovala nejslavnejsí skupina jako quasi-zednárská organizace pod názvem Ordo Templí Orientis, v krátkosti: O.T.O.

O.T.O.

O.T.O. má dva protagonisty, Némce Theodora Reusse a notorického Anglicana, Aleistera Crowleyho. Bylo o nich receno i napsáno jiz dost, takze se o nich nebudu sírit.
Tito dva moderní gnostikové (a jejich ovecky) byli pozivaci spermatu. Oba jej prirazovali ke Svatému Logu; a oba dva nemeli rádi zeny. Ale zatimco Reussova biografie mluví o tom, ze se otevrel jak vuci asketickym, tak i libertinskym metodám jakozto prostredkum k dosazení spásy, talk Crowleyho libertinská biografie ukazuje individuum, jehoz universum se kazdym dnem zmensovalo, a jehoz svet byl zabydlen démony, kterí se v nejtemnéjsím okamziku nerozplynou, aby fénixoví umoznili zrodit se.

O.T.O. bylo a je tajnou soucástí etnologického undergroundu civilizace. U roubení této tmavé studny lezí jen ti, kterí mají ústa plná spermatu. Ale ponévadz je tento fakt prílis zjednoduseny a je to mozná skoda, zaobaluje se do mnoha "slovnich obratu", proste eufemismu. Zatimco starí gnostici smerovali prímo k nábozenskym technikám, které se spermatem zabyvaly (bez ejakulace nebo konzumace sexuálních fluid); moderní gnostikové propagují nescetné tradicní postupy vychodních i západních tradic o spáse, která netkví ve spermognosticismu; to jenom aby skryli sperma ve vnitrní svatyni své organizace. A také rozcísnutí universa se pokousejí lécit obetmi, liturgiemi, zpevy a svecenim. Ale mystérium seslo z pravé cesty: je tu prilis mnoho materialismu kolem O.T.O. skupin; a to strhává hledajicího k zemí a brání mu ztotoznit se s bozskym.

Po mnoha letech placení clenskych poplatku a nakupování knih svych milovanych vudcu a dokonce i potom, co se uz dovedeli "tajemstvi", tak jednoho dne odhalí clen O.T.O., at' uz náhodou nebo prozitou zkuseností, ze rádové schéma spásy mu gnosi neprinese. A to proto, ze O.T.O. má tak slozitou strukturu stupnu, za kterou musí peknou rádku let platit, nez jí projde, a ze také smesuje speciálIní psychologií jednoduchych gnostickych nauk se vsemi ostatními nábozenskymí nástroji a zivotopisem svych charismatickych vudcu; organizace samotná se stává opravdu "prohnilym místem". Nebratrské chování, domyslivy egoismus, lhani, hraní divadylka, vytácky a hysterie; vede to k nekonecnym rozeprím, trenicím a dokonce i soudum. Tohle vsechno dohromady zpusobí, ze se O.T.O. stane témer nesnesitelnym místem. Ackoliv odstepené, skupiny O.T.O. jako celek predstavují "prohnilá místa", kde muze hledající snadno vstoupit do Plérómatu, gnose se tam neodehrává, protoze tato "prohnilá mista" se zmenila z gnostickych mist na psychologická projekcní plátna, na néz hledající vrhá svuj obraz svého Svatého Otce. Sexuální revoluce chtíce a gnose podlehla deformaci a degeneraci, coz privodilo psychologické rozkoly. Gnose se stala diagnózou, která neprinásí ani homeopatickou (sensuálni), ani alopatickou spásu. A naopak: jsou to jenom asketictí hledaci, kterí praktikují homeopatií (mimo O.T.O.) a libertinstí quasi-gnostikové, kterí praktikují alopatii.

Sperma jako homeopaticky lék?

Gnostik i homeopat se snazí privést cloveka zpet k bozskému rádu universa. Gnostik hledá bezprostrední prítomnost bozského, zatímco homeopat hledá pro jednotlivce nejvyvázenejsí rád ve vztahu k bozskému universu. Hippokratés rekl, ze nemoc sesílají bohové; totiz ze prichází shury, a ze pozemsky svet lze povazovat za poraneného boha. Nuze a nekterí gnostikové pak chápou sperma jako universální lék, kterym lze vylécit vse. Vzhledem k tomuto faktu, a jestw s ohledem na své vyzkumy tykající se fenoménu O.T.O., se chcí nyní pokusit zabyvat homeopatickym aspektem pozívání spermatu.

Podle mého názoru, tzn. i kdyz se díváme na sperma jako na vehikulum Logu, nemohlo byt pouzíváno jako homeopaticky lécebny prostredek, nebot' podobnost homeopatického léku a nemocného pacienta se zakládá na celkovém a individuálnám souboru symptomu a na svébytnosti váznéjsí choroby. Logos jako homeopaticky lék by podle homeopatické definice rozpoustel Logos.

Aby toto sperma mohlo fungovat jako lék, muselo by se nejprve stát lékem, kterym není jako substance. V prvé rade by se s ním muselo zacházet homeopaticky, takze by získalo jinou prirozenost na vyssí úrovni, kde by mohlo mit úcinek na pacientovu nemoc. Tento homeopaticky postup se nazyvá potenciace. Samotná substance se má zeslabit az k oné hranici, kde vedcí sotva naleznou molekuly této substance a ve stejnou chvíli je cíl zasazen nebo otresen.

Az dosud pro to zádny homeopat nenasel vedecké vysvetiení, avsak homeopaticko-lékarská zkusenost ukázala, ze tato cinnost transformuje hmotnou substanci v energetickou, tzn. v "lécivy" stav, ktery pripomíná neco z krest'anského konceptu transsubstanciace. Jak je vsak taková substance vyuzívána gnostiky, kdyz podle gnostické víry uz Logos obsahuje? A co vsechny lidské energetické aspekty, napr. predispozice k chorobám jako je syfilis nebo HIV? Co zpúsobí potencializovany virus HIV? To je otázka, kterou nezodpovedeIi ani samotní homeopaté.

Nicméne jsem potkal homeopaty, kterí by neváhalí pouzít sperma práve tak, jako pouzívají i jiné lidské substance; napr. moc nebo krev cí patogenní agens. Ovsem v prípade spermatu jakozto homeopatického léku by se nemelo uvazovat o uplatnování Logu. Pouzívání homeopatického spermatu by melo záviset na celkovém i individuálním souboru symptomu, které by sperma mohlo rozehrát u "zdravého" jednotlivce. Tyto vedlejsí úcinky by pak mohly byt pouzity na rozehnání podobnych symptomu "nemocného" pacienta.

Vyvstává otázka, která se tyká praktik nekterych clenu O.T.O., kterí peklí hostie obsahující sperma a vaginální fluidum, aby znicilí virus HIV. Jaky úcinek má teplo na gnosticky Logos? Jiní pozívají své sperma tak, ze mají ústa plná brandy, aby ho ucinili chutnéjsím. Spiritus Sanctus?
A co vsechny ty zeny, které jsou svymi manze]y nuceny polykat jejich sperma? Nemely by byt tyto ponizované zeny svobodnejsí nez jejich utlacovatelé? Opravdu nemohou byt tyto zeny spaseny?

Je samozrejmé, ze skvíra universa zustává stále otevrená. Krest'ané stejné jako ostatní nábozenství ocekávají néjakou podobu apokalypsy nebo místo spásy mimo tento svet, mimo zející propast, která se nachází mezi nebem a zemí, a kterou se asketictí a libertinatí gnostikové snazí preklenout.

Je mozné, ze jsem tu naznacil více otázek nez kolik jsem jich zodpovedel. Proto ke konci své prednásky mohu ríci jen tolik: o spermognosticích jeste nebylo vyrceno poslední slovo.






Ceská Verze




english version: Spermo-Gnosis and the O.T.O.
Tradução portuguesa: Os Espermo-Gnósticos e a Ordo Templi Orientis
Deutsche Version: Sperma-Gnostiker und der O.T.O.
Versione italiana: Origine dei gruppi O.T.O. e la Magia sessuale
Traduccion castellano: Ordo Templi Orientis: Espermo-Gnósticos
Traduse in romana: Sperma-Gnoza

This article was a speech delivered for C.E.S.N.U.R. at the University of Rom in 1995 and at the Crowley-Congress at Cefalú in 1997



to the main page about the Ecclesia Gnostica Catholica
O.T.O. Phenomenon   navigation page   |    main page    |    mail


sitemap advanced
Search the O.T.O. Phenomenon Website











Click here to go back to where you came from or use this Java Navigation Bar:

Memphis Misraim Carl Kellner Spermo-Gnostics The Early Years O.T.O. Rituals Ecclesia Gnostica Catholica Fraternitas Rosicruciana Antiqua Fraternitas Saturni Typhonian O.T.O. 'Caliphate' Pictures RealAudio and MP3 David Bowie Self Portrait Books on O.T.O. Deutsche Beiträge Charles Manson Illuminati